Beräkna ränteskillnadsersättningen på bundet bolån

Att lösa ett bundet bolån är förenat med en extra utgift som kallas för ränteskillnadsersättning. Man kan säga att det är det belopp som banken skulle ha fått betalt av dig under resten av ditt bolåns bindningstid.

I takt med att räntorna har sjunkit de senaste åren är det många som sitter och grämer sig över att sitta fast i bundna bolån. I vissa fall kan det vara dubbelt så höga räntor idag jämfört med den historiskt låga rörliga räntan.

Ett bundet bolån tecknas som en sorts försäkring mot stigande räntor. I vissa lägen kan dock denna försäkring förefalla vara väldigt, väldigt dyr. Det blir extra tydligt under perioder då räntan faller. Du kanske band ditt bolån för 3 år sen medan din granne har rörlig ränta. Idag betalar du då dubbelt så mycket för att bo som hen.

Aktuella regler för beräkning av ränteskillnadsersättningen

Vad många kanske inte vet är att modellen för att beräkna ränteskillnadsersättningen har ändrats. Denna ändring gör det billigare att lösa lånen nu än tidigare.

Förut beräknade man ersättningen utifrån räntan på statsobligationer. Idag utgår man från räntan på bostadsobligationer istället.

De nya reglerna gäller för alla lån som bundits efter den 1 januari 2014 och det är bindningsdatum som avgör, inte när bostadsköpet gjordes. För äldre bindningsdatum tillämpas fortfarande den gamla beräkningsmodellen.

Så hur mycket billigare blev det?

Konsumenternas.se har tagit fram ett kalkylverktyg i vilken man kan beräkna ränteskillnadsersättningen. Vi på Bolånesidan gjorde en jämförelse och räknade på ett bolån på 2 000 000 kr med en ränta på 1,7%.

Med den gamla beräkningsmodellen mot statsobligationer skulle det kosta 65 600 kr att lösa det idag. Ändrar man till att bindningsdatum är efter 1 januari 2014 blir kostnaden bara 26 900 kr. En skillnad på hela 38 700 kr.

Om du funderat på detta och nu vill göra slag i sak kan du ta med dig beräkningsunderlag från deras kalkylator till banken. Banken har skyldighet att göra sin beräkning enligt det nya regelverket. Ta med dig underlaget och se så att de inte räknar på nåt annat sätt.

Mer om ränteskillnadsersättning