Hypoteket

Mediekoncernen Schibsted äger verksamheten som går under namnet Hypoteket. De äger också bland annat Lendo, Mittbolån, Prisjakt och Compricer. Med lång och bred erfarenhet av att pressa priser passar Hypoteket bolån in i portföljen.

Vad är Hypoteket Bolån?

En sak som utmärker Hypoteket Bolån från vanliga långivare är den bakomliggande finansieringen. Hypoteket har som mål att förmedla bolån genom en fond. Denna fond är öppen för pensionsfonder och försäkringsbolag att investera i.

Låntagarna märker inte särskilt av denna struktur utan lånar, betalar ränta och amorterar som på vilket bolån som helst.

Den maximala belåningen som tillåts är upp till 65% av bostadsvärdet. Det är en bra bit lägre än vad du kan belåna din bostad till genom bolån hos de traditionella bankerna.

Ingen prutning på ränta hos Hypoteket

Hos Hypoteket kan man inte pruta på räntan. Alla får samma ränta och man kan välja på rörlig eller bunden ränta i maximalt 5 år.

Aktuella räntor på olika löptider

Löptid Ränta
3 mån (rörlig) 1,33%
1 år 1,35%
3 år 1,40%
5 år 1,76%

Detta är bolåneräntorna från 2019-05-23 för de olika bundna löptiderna. För att se aktuell räntesats kan du klicka här.

Räkneexempel: Om du tar ett bolån på 1 000 000 kr med räntan 1,33% och väljer att amortera 1% varje år (rak amortering) så är den effektiva räntan 1,34%. Du betalar då 1 942 kr i sammanlagd ränta och amortering under den första månaden. Detta belopp sjunker efterhand som du amorterar på ditt lån.

Omdömen kring lånevillkor hos Hypoteket Bolån Sverige AB

Hypoteket är en av de utmanare till traditionella långivare på bostadsmarknaden som pressat ner räntorna. En sak som flera experter angett som varningsflagga vid omdömen är de kortare löptiderna. Experter lyfte det som en risk att ta med i sin kalkyl.

Normalt brukar bolån skrivas på 30 år eller längre. Löptiden hos Hypoteket var från början på 15 år men nu har den utökats och snitt löptid är ca 30 år, i likhet med övriga bolånemarknaden.

Begränsningar i bolånen från Hypoteket

Vi har redan påtalat att man kan inte låna mer än upp till 65% av bostadsvärdet. En annan begränsning är att lån inte medges för köp av ägarlägenhet, hyresfastigheter eller lantbruksfastigheter.

Om du har din inkomst i en annan valuta än SEK får du inte låna pengar. Hypoteket hänvisar till en lagstiftning som ställer hårdare krav på utlåning till låntagare som tjänar sin inkomst i andra valutor än svensk. Det gör att en del som bor och arbetar i till exempel Öresundsregionen med boendet i Sverige men arbetet i Danmark inte kan låna.