Utöka bolån

När man lånar pengar hos en bank behöver man ha något som kan säkra lånet. Ett bostadslån har bostaden som säkerhet, ett billån säkrar värdet i fordonet och ett privatlån i din privata inkomst. Många med villa eller bostadsrätt brukar utöka bolånet när de vill få tillgång till mer pengar.

Anledningar till att man vill utöka bolånet kan vara flera. En del höjer sitt bolån för att kunna renovera och det brukar normalt öka värdet på huset eller bostadsrätten. Bolån har en lägre ränta i jämförelse med privatlån så om möjligheten finns till ett utökat bolån är det bättre än nytecknat blankolån.

För att kunna höja bolånet på ett befintligt lån måste det finns låneutrymme. I Sverige får vi maximalt låna upp till 85% av bostadsvärdet. Den som har en lågt belånad bostad kan nyttja det obelånade värdet och få tillgång till kapital.

Låna till renovering med utökat bolån

Underhåll är något de allra flesta bostadsägare måste göra, förr eller senare. En villaägare behöver se om taket, fasaden och värmesystemet med jämna mellanrum.

man renoverar bostad

En renovering för att förbättra levnadsstandarden brukar oftast leda till en högre värdering. Renoveringslån brukar därför vara ganska lätta att få tillstånd bara man har en bra kalkyl och plan.

Har du en nylig värdering kan du vända dig till banken för att se hur mycket onyttjat låneutrymme du har. Banken kan göra sin kalkyl och säga hur mycket du skulle kunna utöka ditt bolån med.

Höja bolånet för att köpa bil

En ny bil kostar mycket pengar och det är få personer som har kontanter att betala hela bilköpet med. Det finns speciella billån där bilens värde och dess värdeminskning ligger till grund för lånevillkoren. Ett billån betalas i regel av på cirka 5 år och ska aldrig överstiga bilens aktuella marknadsvärde.

Den som köper bil med billån måste alltså vara beredd på att amortera i rask takt för att inte hamna efter när bilens värde sjunker med tiden.

En bostad däremot tappar inte värde på det sättet. Historiskt har bostadsvärderingar stigit mycket och trycket på amortering har därför inte varit lika stort som för billån. Bolånemarknaden har dock stramats åt en del på senare år för att minska skuldsättningen och lånerisken hos svenska låntagare.

Att höja bolånet för att köpa en bil kan vara en bättre väg att gå än att ta ett billån. Lite beroende på hur din bostadssituation ser ut, vilket utrymme du har och vilka lånevillkor du har nu styr. Men oavsett om du lånar upp på bostaden eller tar ett billån så kvarstår samma faktum – bilens värde kommer att minska för varje dag som går.

Så funkar det att utöka befintligt bolån

Ett befintligt bolån kan tekniskt sett inte utökas. Det man gör är att man lägger upp en ny lånedel med det utökade lånebeloppet och denna del får sitt eget lånevillkor.

Om du idag har ett bostadslån med amorteringskrav kommer det utökade lånet mest troligt att följa samma regler. Om du däremot har ett gammalt bolån från tiden före kraven infördes kan du kanske förhandla om att få samma villkor på den höjda bolånedelen.

Om du utökar bolånet så pass att du går över gränsen för hur mycket pantbrev som bostaden har måste du betala pantbrevskostnad.

Flytta och höja bolån

Att förhandla om lägre bolåneränta är det många som fått upp ögonen för. Om du vill höja ditt bolån och samtidigt få bättre ränta kan du överväga att flytta lånet på samma gång. Ta in offerter från flera banker och jämför räntan och villkoren.