Låna till tomt

Ett tomtlån behövs ifall man vill köpa en tomt och inte ännu bestämt vad som ska byggas på tomten. Att låna till tomt är lite annorlunda mot att ta ett vanligt bolån för köp av färdigt hus. Det finns nämligen ingen pant att ta ut så länge det inte står en byggnad på tomten. Tomten har ett värde och det kan man senare använda som kontantinsats när det är dags att bygga.

markförbereding av tomt

Privatlån som tomtlån

Privatlån är en typ av lån man kan ta för att få pengar till tomtköpet och det kan man göra upp till 100% av tomtpriset. Det största lånen som finns hos svenska långivare är just nu på 600 000 kr. Är ni två personer som ska köpa tomten och bygga hus går det att ta varsitt lån och komma upp till 1,2 miljoner.

En skillnad på privatlån och bolån är räntan, som är mycket högre på privatlånen. Därför är det viktigt att man skyndar på processen med att bestämma sig för byggnad som ska byggas på tomten.

Låna till tomt och byggnad med byggnadskreditiv

Om man har en byggnadsplan redan och vet vad det är man kommer att bygga på tomten är det bättre att använda sig av byggnadskreditiv. Då kan banken göra en förhandsvärdering (tillsammans med mäklare) på tomten och huset för att hjälpa till med finansiering av tomtlån och byggkredit.

Under tiden som bygget fortskrider och det behövs pengar för att betala fakturor tas det från byggnadskreditivet. När huset väl är klart görs en slutvärdering och då kan tomtlånet och kreditivet göras om till ett bolån, men bara till max 85% av fastighetsvärderingen.

Hitta tomter att köpa

människor köar till kommunens markkontor

Det finns lite olika sätt man gå tillväga för att hitta en tomt att köpa. Du kan till exempel ställa dig i kommunens tomtkö och vänta på att bli tilldelad ett förslag på tomt. Ett annat sätt är att bevaka vilka husleverantörer som köper loss större mark i ditt område, vilket de ofta gör för att sedan stycka av och sälja tomt och hus till nya kvarter.

Privata markägare tar ibland steget och styckar av sina större ägor för att sälja tomter. Här är det bra om man pratar med så många som möjligt om sitt tomtintresse. Rätt vad det är så kanske någon hör att en bonde eller skogsägare i närområdet funderar på att stycka av och sälja mark.