Billigare bolån för lågt belånade och högt bemedlade

Samlat sparkapital från olika konton

Ränteläget är idag rekordlågt och det påverkar såklart en av våra månatliga utgifter – boendekostnaden. Även om räntan är på minus måste vi bolånetagare betala ränta och idag ligger den kring 1,5-2% hos de största bankerna. Att man kan spara en hel del pengar på att pruta ner räntan är det nog ingen som missat vid det här laget. Det basuneras ut som spartips från många olika håll. Sparekonomer, ekonomibloggare och kanske vid ett och annat fikabord. Men hur billigt bolån kan man förhandla sig till idag? Listränta är inte samma som snittränta Går man in på en banks hemsida för att se aktuell bolåneränta får man läsa två olika räntor. Den ena är listräntan, utgångsräntan som banken har mot […]

Läs mer

Skuldkvotstak – Så mycket får du låna till bostad

Ett skuldkvotstak på 600% mot disponibel årsinkomst är föreslaget

Under de senaste åren har det pratats och skrivits mycket om att vi svenskar är för högt belånade idag. Flera lagändringar har genomförts för att försöka minska skuldsättningen. Ett sätt att göra det är genom att tillämpa ett skuldkvotstak för bolån. Ett skuldkvotstak, eller också kallat skuldsättningsgrad, ger en starkare koppling mellan låntagarens inkomst och storleken på bolånet. Det finns regler som styr belåningen i förhållande till bostadens värde och kan kallas för bolånetak. Det taket säger att bolån får inte överstiga 85% av marknadsvärdet. Att tillämpa ytterligare begränsningar i låneutrymmet har både för- och nackdelar för låntagaren, banken och landets ekonomi i stort. Banker använder skuldkvotstak Flera banker har infört skuldkvotstak för låntagarna. Det är lite olika vilken nivå […]

Läs mer

Så kan du räkna ut ränta på bolån

Kalkylator (Wikimedia Commons, user: Coyau)

Kostnaden för att låna pengar kallas för ränta. Den anges som en procentsats vanligen som årsränta men kan enkelt räknas om till exakta antal kronor och ören. För att räkna ut ränta på bolån behöver man bara veta räntesatsen och lånesumman. Beräkning av bolåneräntan För att visa på ett exempel har vi valt ett bolån på 3 000 000 kr, vilket inte är ett helt ovanligt lånebelopp idag hos bostadsägare i Sverige. Procent (%) är ett ord som kommer från latin och betyder ”för varje hundrade” eller i enklare ord, hundradel. Så räknar du ut räntekostnaden Om listräntan är 2,95% är det årsbelopp i ränta man ska betala blir då: 3 000 000 x 2,95100 = 88 500 kr Så […]

Läs mer