Guide till att köpa ny bostad: Steg-för-steg

Att köpa ny bostad är en av de största affärerna du gör i ditt liv. Därför är det viktigt att ha kunskap om grunderna kring bostadsköp och hur det går till steg-för-steg. Utan kunskap är det lätt att gå vilse och göra misstag. Vi vill i den här guiden ge dig som ska köpa bostadsrätt eller villa förutsättningar för att göra en bra bostadsaffär.

De allra flesta som köper bostad köper bostadsrätt. Av den anledningen kommer mycket i våra guider att handla om bostadsrätter men det mesta är tillämpligt även vid husköp.

Innan vi drar igång finns det några ord och begrepp som är bra att lära sig först. Det gör det enklare att hänga med i de kommande guiderna även om vi försöker förklara de på nytt längs vägen. Börja därför med att bekanta dig med följande bo-ord. Gå sen vidare till steg 1 i vår guide – Hur du hittar bostäder till salu.

Begrepp bra att känna till vid bostadsköp


Bostadsrätt

Rätten till att använda en bostad. Oftast menar man lägenheter men det finns även radhus eller villor som är bostadsrätter. Till skillnad från en hyresrätt är en bostadsrätt på obegränsad tid medan hyreskontrakt kan vara tidsbestämda.

Bostadsrättsförening

Alla som äger en bostadsrätt i ett lägenhetshus måste vara medlem i bostadsrättsföreningen. Till föreningen betalar varje bostadsrättsägare en månadsavgift. Föreningen upphandlar tillsammans allt som har med driften av huset att göra. Det kan vara allt från snöskottning till kabel-TV, Internet och uppvärmning.

Månadsavgift

När man ska köpa en bostadsrätt finns det alltid redovisat månadsavgiften som hör till boendet. Det är den avgift man som bostadsrättsinnehavare betalar varje månad till bostadsrättsföreningen. Avgiften används dels till driften men en del läggs också undan för eventuella reparationsbehov av fastigheten.

Avgifterna kan skilja sig ganska mycket mellan olika föreningar. Till stor del beror det på hur god ekonomi föreningen har. En gammal förening med låga kostnader begär oftast inte lika mycket som en nybildad förening kan göra av sina medlemmar.

Köpeskilling

Det pris man betalar för att köpa bostaden. Kan också kallas köpesumma eller köpesbelopp.

Kontantinsats

När man ska köpa ny bostad kan man låna upp till 85% av bostadens marknadsvärde. Resterande 15% kallas för kontantinsats och måste finansieras på egen hand, allra helst med sparade pengar.

Pantbrev

När man köper ett hus och tecknar bolån vill banken ha din bostad som säkerhet, pant. För det tar man ut så kallade pantbrev. När du tittar på objekt att köpa kommer du kunna läsa om hur mycket pantbrev som nuvarande ägare har tagit ut på bostaden.

Vid försäljning av gamla hus kommer det nästan alltid vara väldigt lite pantbrev i förhållande till försäljningspris. Om du ska låna kommer du då att behöva ta ut nya brev och för närvarande kostar de 2% av pantbrevens belopp plus en stämpelskatt på 375 kr. Bankens avgifter kan också tillkomma.

Pantbrev gäller inte om du köper bostadsrätt då det är bostadsrättsföreningen som äger själva fastigheten.

Lagfart

Ett bevis på vem som äger fastigheten. När man köper en villa betalar man en stämpelskatt på 1,5% av köpeskillingen plus en avgift som för närvarande är 875 kr. Bostadsrätter kräver ingen lagfart utan det åligger bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Lär dig beräkna lagfartskostnad här.

Budgivning

De allra flesta bostäder säljs med så kallad öppen budgivning. Det är när bostaden säljs på auktion där spekulanterna får lägga bud. Om någon lägger ett högre bud får man meddelande om det och får ta ställning till om man ska höja budet eller avstå. Budgivningsförfarandet är det oftast mäklaren som administrerar och där används både onlinelösningar och rundringning med telefon.

Visning

En bostad som är till salu inbjuder man spekulanter till en visning. På visningen får man en chans att gå runt och syna bostadens planlösning, konstruktion och omgivning. Visningarna hålls i regel av säljarens mäklare som finns på plats för att svara på frågor. Bostadsägaren är i regel aldrig med på visningen utan håller sig borta tills dess att överlåtelsekontraktet ska skrivas.

Lånelöfte

Ett löfte från banken som visar på hur mycket lån man kan få. Det är bra att ha ett lånelöfte, gärna innan man börjar gå på visningar, för att kunna veta det maximala bostadspris man kan betala. Hos de allra flesta banker kan man ansöka om lånelöfte online eller via telefonbank. Det går också bra att komma in till ett bankkontor där man hanterar bolån.

Årsredovisning

När man köper bostadsrätt köper man in sig i en förening. Varje år lämnar föreningen en årsredovisning ur vilken man kan utläsa ekonomisk status. Den är viktig att ta del av och försöka förstå. En förening som är misskött kommer medlemmarna att behöva betala för. Det kan innebära höjda avgifter och andra inskränkningar i boendet. Kolla därför igenom bostadsrättsföreningens redovisning innan du köper och undvik dåliga överraskningar.

Energideklaration

Uppvärmning är en stor kostnad för många fastigheter här i Sverige. Vårt kalla klimat gör att det går mycket energi till att värma våra hus. För dig som ska köpa hus är det kanske absolut viktigast. Där är det du som helt och hållet bär ansvaret och får stå för uppvärmningskostnaderna.

Med energideklarationen kan man utläsa hur mycket energi (kWh) som går åt per kvadratmeter (m2). Använd värdet för att jämför olika boenden. Även vid försäljning av bostadsrätter finns en energideklaration med i annonsen. Den gäller då för hela fastigheten och inte just bara för den lägenheten.


hus till salu