Allmänt om bolån

Att äga sin bostad är något som många drömmer om och som många redan gör. Över hälften av Sveriges befolkning bor idag i ett ägt småhus. Andelen är som högst bland familjer med barn som är i skolåldern. Under de första fem åren med småbarn är det vanligt att familjer flyttar från flerbostadshus till radhus eller villa.

För att kunna köpa och äga sin bostad behöver man lägga ut ganska mycket pengar. Priset på bostadsrätter och villor har stigit mycket på senaste år. Priserna skiljer sig åt beroende på var bostaden ligger, dels inom en kommun men också mellan kommuner. I storstadsområdena är priserna som högst och i glesbygden som lägst.

Nästan alla tar bostadslån

De allra flesta lånar pengar för att köpa sin bostad. Ett sånt lån kallas för bolån, eller bostadslån. Det maximala beloppet som går att låna är idag upp till 85% av marknadsvärdet på bostaden. Hur mycket man får låna beror på dina ekonomiska förutsättningar.

Flera svenska storbanker lånar ut pengar till bostadsköp. Grunden i ett bolån är att bostaden sätts i pant och ligger som säkerhet för lånet. I händelse av att du får ekonomiska problem kan banken känna sig trygga i att det finns ett värde i bostaden som kan täcka utlåningen.

Pantbrevet är ett dokument som banken kan använda som bevis på att de har rätten till att få pengar i första hand vid försäljning av bostaden.

Låna mer än 85% till bostad

Tidigare fanns det ett lån som kallades för topplån. Det var ett lån som man använde för att låna på överskjutande del från 85-100% för bostadsköp. Den typen av lån finns inte längre kvar. Idag är det maximalt 85% som kan lånas ut som bolån. Resterande del ska läggas som en kontantinsats.

Man kan ta ett privatlån för att använda till köpet. Det är ett lån utan säkerhet och som kan användas till vad man vill. Eftersom lånet är utan säkerhet är också räntan betydligt högre än för bolånen.

Bolåneräntor

Kostnaden för att låna pengar betalas i form av ränta. Man kan välja antingen rörlig eller fast ränta. Det är också möjligt att dela upp sitt bolån i mindre delar och ha olika bindningstider på dem. Ett lån med fast ränta kan vara bra för den som vill ha bestämda utgifter och vill veta exakt vad det kommer kosta för en lite längre tid framöver.

et har dock historiskt alltid varit billigast att ha allt rörligt. Det kräver dock att man har möjlighet att betala mer när räntorna stiger och har disciplin att lägga undan lite då räntan är låg.

Alla bolåneinstitut listar sina bolåneräntor för olika bindningstider. Vad man som kund betalar är dock inte alltid detsamma som listräntan. Räntan är hos många banker en förhandlingsfråga. En del med god ekonomi och låg belåningsgrad kan pressa ner räntan ganska mycket och få en s.k. ränterabatt.

Sedan 2015 har bankerna tvingats redovisa snittkundens bolåneränta. Det ger en liten fingervisning om vilken bank som är billigast och/eller har mest prutmån.

Amortering på bostadslån

De allra flesta banker ställer idag krav på att man ska amortera på sitt bolån. En ny lag är på väg att införas där alla tvingas amortera. Riktlinjerna idag är att man från 85% ner till 70% ska amortera ner minst 2% på bolånet varje år.

Det finns också ett förslag om att alla bolånetagare ska amortera ner till 50%. Från 70% och neråt ska dock takten vara lägre och minst 1% av bostadsvärdet per år.

Låna till annat genom bolånet

Ränta på bolån är mycket lägre än för andra typer av lån. Det kan röra sig om flera %-enheter, vilket gör mycket på lån som sträcker sig över flera år. Det är därför vanligt att de som har låneutrymme kvar ökar på sitt bolån för att finansiera annat som t.ex. renoveringar, köp av bil eller allmän konsumtion.