600% i skuldkvotstak för bolån – Så mycket kan du låna

Under de senaste åren har det debatterats mycket kring att vi svenskar är för högt belånade. Flera lagändringar har genomförts för att försöka minska skuldsättningen. Bland de senaste förslagen finns att det borde införas ett skuldkvotstak för bolån.

Ett sådant tak innebär att man får en starkare koppling mellan låntagarens inkomst och storleken på bolånet. Idag finns regler som styr belåningen i förhållande till bostadens värde. Ett bolån får inte läggas upp med belopp som överstiger 85% av marknadsvärdet.

Att införa ytterligare begränsningar i låneutrymmet har både för- och nackdelar för låntagaren, banken och landets ekonomi i stort. Därför är detta fortfarande något som är ute på remiss och utreds vidare.

Skuldkvotstak på 600%

Finansinspektionen har haft på sitt bord att utreda möjligheterna och en skuldkvot med tak på 600% har nämnts som förslag. Det man räknar med är låntagarens disponibla inkomst, d.v.s de pengar som kommer in på lönekontot när skatten är dragen, s.k. nettolön.

Ett skuldkvotstak på 600% mot disponibel årsinkomst är föreslaget

En tak på 600% innebär att man maximalt får låna upp till 6 gånger sin disponibla inkomst. Tjänar man 100 000 kr får man inte låna mer än 600 000 kr.

Skuldkvoten har ökat under många år men enligt senaste rapporten sjönk den något under 2016 och låg då på ca 400%.

Så mycket får du låna

Det är enkelt att räkna ut hur mycket du får låna. Om din enda inkomst är från ditt arbete kan du helt enkelt summera alla dina löneutbetalningar senaste året. Har du andra ej skattepliktiga inkomster som barnbidrag lägger du till det. Är ni två låntagare, summera er gemensamma inkomst. Summan ska sedan multipliceras med 6.

Här kan du se hur den disponibla inkomsten varierar med det maximala bolånet som skulle kunna tas om förslaget om 6x inkomsten tillämpas. I tabellen nedan har vi använt skattesats enligt kolumn 1 i skattetabell 33 för 2017. Skatten varierar i landets kommuner och beroende på medlemskap i Svenska kyrkan samt ålder. För att se vilken skattesats som gäller för dig i din kommun, se Skatteverkets hemsida.

Månadslön Disp. månadslön Disponibel årsinkomst Max bolån
18 000 kr  14 300 kr  171 600 kr  1 029 600 kr
19 000 kr  14 890 kr  178 680 kr  1 072 080 kr
20 000 kr  15 565 kr  186 780 kr  1 120 680 kr
21 000 kr  16 269 kr  195 228 kr  1 171 368 kr
22 000 kr  16 973 kr  203 676 kr  1 222 056 kr
23 000 kr  17 677 kr  212 124 kr  1 272 744 kr
24 000 kr  18 440 kr  221 280 kr  1 327 680 kr
25 000 kr  19 144 kr  229 728 kr  1 378 368 kr
26 000 kr  19 849 kr  238 188 kr  1 429 128 kr
27 000 kr  20 533 kr  246 396 kr  1 478 376 kr
28 000 kr  21 257 kr  255 084 kr  1 530 504 kr
29 000 kr  21 961 kr  263 532 kr  1 581 192 kr
30 000 kr  22 666 kr  271 992 kr  1 631 952 kr
35 000 kr  27 342 kr  328 104 kr  1 968 624 kr
40 000 kr  28 907 kr  346 884 kr  2 081 304 kr
45 000 kr  31 257 kr  375 084 kr  2 250 504 kr
50 000 kr  33 607 kr  403 284 kr  2 419 704 kr
60 000 kr  37 739 kr  452 868 kr  2 717 208 kr
80 000 kr  45 539 kr  546 468 kr  3 278 808 kr

Hur stor är din skuldkvot idag?

Om du redan har ett lån kan du enkelt räkna fram din skuldkvot idag. Dela din bolåneskuld med din disponibla årsinkomst och multiplicera det du får fram med 100 för att få det i %.

Räkneexempel

Eva och Bosse har ett bolån tillsammans som uppgår till 2 000 000 kr. Eva får ut 22 000 kr per månad att disponera till sitt lönekonto. Bosse får ut 21 000 kr till sitt lönekonto. Deras gemensamma disponibla månadsinkomst är 43 000 kr. För ett helt år innebär det 516 000 kr i disponibel årsinkomst.

2 000 000 / 516 000 = 3,87

3,87 x 100 = 387 %

Om du har fler skulder än bostadslån kan du givetvis räkna in även dessa i dina totala skulder. Många har studielån till CSN och kanske ett eller flera mindre privatlån eller lån till kreditkortsföretag.

Vad som är en rimlig skuldkvot är svårt att svara på. Genomsnittet för landet hos de som har bolån ligger kring 300-400%. Mot den högre siffran i storstäderna där bostadspriserna är högre.

Skuldkvotstak tar ingen hänsyn till tillgångar

En invändning som flera har mot förslaget kring taket är att den inte tar hänsyn till tillgångar. Det spelar alltså ingen roll om du är lågt belånad på en fastigheten som är värd flera miljoner om du har för dåliga inkomster. Det finns många pensionärer som bott länge i sina hus. Där finns ganska stor skillnad mellan tillgång och skuld men om den disponibla inkomsten är låg på grund låg pension kommer man snabbt slå i taket för skuldkvoten.

Andra grupper som modellen kan fungera lite sämre för är personer som har mycket kapitaltillgångar. Om dessa tillgångar inte ger avkastning som tas upp som disponibel inkomst kommer ett skuldkvotstak också att bli lågt. Nu kanske den här gruppen egentligen inte behöver låna pengar för bostadsköp men kreditrisken för ett bolånebank är ändå låg.