Skuldkvotstak – Så mycket får du låna till bostad

Under de senaste åren har det pratats och skrivits mycket om att vi svenskar är för högt belånade idag. Flera lagändringar har genomförts för att försöka minska skuldsättningen. Ett sätt att göra det är genom att tillämpa ett skuldkvotstak för bolån.

Ett skuldkvotstak, eller också kallat skuldsättningsgrad, ger en starkare koppling mellan låntagarens inkomst och storleken på bolånet. Det finns regler som styr belåningen i förhållande till bostadens värde och kan kallas för bolånetak. Det taket säger att bolån får inte överstiga 85% av marknadsvärdet.

Att tillämpa ytterligare begränsningar i låneutrymmet har både för- och nackdelar för låntagaren, banken och landets ekonomi i stort.

Banker använder skuldkvotstak

Flera banker har infört skuldkvotstak för låntagarna. Det är lite olika vilken nivå de valt att sätta där Swedbank skriver att deras generella regel är 4,5 gånger bruttoinkomst per år medan Avanza lagt sitt tak på 6x årsinkomsten.

Ett skuldkvotstak på 600% mot disponibel årsinkomst är föreslaget

Det finns alltså ingen lagreglerade nivå på taket utan det är upp till bankerna själva att göra sin egen bedömning. Vissa gör avsteg från angivet skuldkvotstak men ställer då högre krav på extra amortering för att snabbare få ner skuldsättningen.

Så mycket får du låna baserat på din inkomst

Det är enkelt att räkna ut hur mycket du får låna i förhållande till din inkomst. Om din enda inkomst är från ditt arbete kan du helt enkelt summera alla dina löneutbetalningar senaste året.

Har du andra ej skattepliktiga inkomster som barnbidrag lägger du till det. Är ni två låntagare, summera er gemensamma inkomst. Summan ska sedan multipliceras med 6 ifall det är 600%-nivån ni siktar mot.

Ett tak på 600% innebär att du maximalt får låna upp till 6 gånger din disponibla inkomst. Har du en årsinkomst på 100 000 kr får du inte låna mer än 600 000 kr.

Tabell med exempel på bolånetak

Här kan du se hur den disponibla inkomsten varierar med det maximala bolånet som skulle kunna tas om förslaget om 6x inkomsten tillämpas. I tabellen nedan har vi använt skattesats enligt kolumn 1 i skattetabell 33 för 2017.

Skatten varierar i landets kommuner och beroende på medlemskap i Svenska kyrkan samt ålder. För att se vilken skattesats som gäller för dig i din kommun, se Skatteverkets hemsida.

MånadslönDisp. månadslönDisponibel årsinkomstMax bolån
18 000 kr 14 300 kr 171 600 kr 1 029 600 kr
19 000 kr 14 890 kr 178 680 kr 1 072 080 kr
20 000 kr 15 565 kr 186 780 kr 1 120 680 kr
21 000 kr 16 269 kr 195 228 kr 1 171 368 kr
22 000 kr 16 973 kr 203 676 kr 1 222 056 kr
23 000 kr 17 677 kr 212 124 kr 1 272 744 kr
24 000 kr 18 440 kr 221 280 kr 1 327 680 kr
25 000 kr 19 144 kr 229 728 kr 1 378 368 kr
26 000 kr 19 849 kr 238 188 kr 1 429 128 kr
27 000 kr 20 533 kr 246 396 kr 1 478 376 kr
28 000 kr 21 257 kr 255 084 kr 1 530 504 kr
29 000 kr 21 961 kr 263 532 kr 1 581 192 kr
30 000 kr 22 666 kr 271 992 kr 1 631 952 kr
35 000 kr 27 342 kr 328 104 kr 1 968 624 kr
40 000 kr 28 907 kr 346 884 kr 2 081 304 kr
45 000 kr 31 257 kr 375 084 kr 2 250 504 kr
50 000 kr 33 607 kr 403 284 kr 2 419 704 kr
60 000 kr 37 739 kr 452 868 kr 2 717 208 kr
80 000 kr 45 539 kr 546 468 kr 3 278 808 kr

Räkna ut din skuldkvot

Om du redan har ett lån kan du enkelt räkna ut din skuldkvot idag. Dela din bolåneskuld med din disponibla årsinkomst och multiplicera det du får fram med 100 för att få det i %.

Räkneexempel

Eva och Bosse har ett bolån tillsammans som uppgår till 2 000 000 kr. Eva får ut 22 000 kr per månad att disponera till sitt lönekonto. Bosse får ut 21 000 kr till sitt lönekonto. Deras gemensamma disponibla månadsinkomst är 43 000 kr. För ett helt år innebär det 516 000 kr i disponibel årsinkomst.

2 000 000 / 516 000 = 3,87

3,87 x 100 = 387 %

Om vi antar att Eva och Bosse inte har några andra lån kommer vi fram till att deras skuldsättningsgrad är 387%.

Om du har fler skulder än bostadslån kan du givetvis räkna in även dessa i dina totala skulder. Många har studielån till CSN och kanske ett eller flera mindre privatlån, ett billån eller lån till kreditkortsföretag.

Vad som är en rimlig skuldkvot är svårt att svara på. Genomsnittet för landet hos de som har bolån ligger kring 300-400%. Uppemot 400% i storstäderna där bostadspriserna är högre och i lägre intervallet på mindre orter.

Skuldkvotstaket tar ingen hänsyn till tillgångar

En invändning som flera har mot förslaget kring taket är att den inte tar hänsyn till tillgångar. Det spelar alltså ingen roll om du är lågt belånad på en fastighet som är värd flera miljoner om du har för dåliga inkomster.

En grupp som då hamnar lite i kläm är pensionärer som bott länge i sina hus och har stor skillnad mellan tillgång (bostadsvärde) och skuld. Om deras disponibla inkomst är liten på grund av låg pension kommer skuldkvotstaket att slås i.

Andra grupper som modellen kan fungera lite sämre för är personer som har mycket kapitaltillgångar. Om dessa tillgångar inte ger avkastning som tas upp som disponibel inkomst kommer ett skuldkvotstak också att bli lågt.

Nu kanske den här gruppen egentligen inte behöver låna pengar för bostadsköp men kreditrisken för en bolånebank är ändå låg.

Olika skuldkvotstak hos olika långivare

Även om det inte är lagstiftat om ett tak ännu finns det rekommendationer och metoden används redan hos många långivare. Tillämpad skuldkvot är dock olika hos olika banker där vissa redovisar den öppet medan andra inte. De som inte har ett uttalat tak säger sig istället göra en bedömning från fall till fall.

LångivareSkuldkvot
Avanza6x
Hypoteket6x
SBAB5,5x
Ålandsbanken5x
SEB5x
Swedbank4,5x

Kalkylränta spelar också in i ditt lånetak

En annan faktor som påverkar hur stort bolån en låntagare erbjuds är kalkylräntan. Dagens ränteläge används men din ekonomi kan stresstestas med en kalkylerad högre ränta.

Bankerna kallar detta för kalkylränta och kan vara så hög som 7%. I lånekalkylen vill då banken se att du fortfarande kan betala dina omkostnader även om räntan stiger till ett högre ränteläge.