Pantbrev

Bolån kräver att delar av fastigheten ställs i pant, som säkerhet för lånet. I händelse av att du hamnar i ekonomiska svårigheter vill banken vara säker på att det finns täckning för de bolån som tagits. Denna säkerhet skrivs i så kallade pantbrev. Det är dokument som är utfärdat på ett visst belopp. Tidigare var dessa dokument på papper men idag är de elektroniska och kallas för datapantbrev.

När du köper en bostad av någon finns det med hög sannolikhet redan pantbrev utställda. Att det finns pantbrev på ett lika högt belopp som du tänkt låna för att köpa bostaden är dock ovanligt. Om säljaren har byggt eller köpt huset för många år sedan har säkert värdet stigit. Du som ny köpare kommer då mest troligt att betala en högre summa för bostaden än vad den tidigare ägaren har i lån.

Kostnaden för att ta ut nya pantbrev

Att ta ut nya pantbrev kostar pengar. Alla pantbrev registreras hos Lantmäteriet och ett registerärende kostar 375 kr. Om du anlitar en bank för att utföra ärendet kan avgiften vara högre, uppemot 875 kr.

Utöver denna fasta avgiften tillkommer en rörlig avgift om 2% på de nya pantbrevens värde. Här följer nu ett exempel på hur du kan räkna ut kostnaden för pantbrev.

Exempel:
Du vill köpa en bostadsrätt på vilken det idag finns pantbrev på 1 000 000 kr. Du vinner budgivningen och betalar 1 400 000 kr för lägenheten. Du tänker låna 1 100 000 kr och lägga 300 000 kr i kontantinsats. Ditt bostadslån uppgår därför till 100 000 kr över befintliga pantbrev.

Den rörliga avgiften räknar du ut genom att ta 2% av 100 000 kr, d.v.s. 0,02 * 100 000 = 2000 kr.

Registreringen görs direkt hos Lantmäteriet utan mellanhänder och du betalar då 375 kr i registreringsavgift.

Din totala kostnad för pantbrev blir 2 000 kr + 375 kr = 2 375 kr.