Pantbrev

Bolån kräver att delar av fastigheten ställs i pant, som säkerhet för lånet. I händelse av att du hamnar i ekonomiska svårigheter vill banken vara säker på att det finns täckning för de bolån som tagits. Denna säkerhet skrivs i så kallade pantbrev.

pantbrev, signerar

Pantbrevet är ett dokument som utfärdas på ett visst belopp. Tidigare var dessa dokument på papper men idag är de elektroniska och kallas för datapantbrev.

När du köper en bostad av någon finns det med hög sannolikhet redan pantbrev utställda. Att det finns pantbrev på det belopp som du tänkt låna för är dock ovanligt. Om föregående ägare har köpt huset för många år sen har mest troligt värdet ökat men inte dennes bolån. Om du då köper till högre pris och med högre lån kommer du behöva ta ut nya pantbrev.

Kostnad för pantbrev

Att ta ut nya pantbrev kostar pengar. Alla pantbrev registreras hos Lantmäteriet och ett registerärende kostar 375 kr. Om du anlitar en bank för att utföra ärendet kan avgiften vara högre, uppemot 875 kr.

Utöver den fasta avgiften tillkommer en rörlig avgift om 2% på de nya pantbrevens värde. Här följer nu ett exempel på hur du kan räkna ut pantbrevskostnader.

Räkneexempel
Du vill köpa en bostadsrätt som har pantbrev på 1 000 000 kr. Du vinner budgivningen och betalar 1 400 000 kr för lägenheten. Du tänker låna 1 100 000 kr och lägga 300 000 kr i kontantinsats. Ditt bostadslån uppgår därför till 100 000 kr över befintliga pantbrev.

Den rörliga avgiften räknar du ut genom att ta 2 procent av 100 000 kr, d.v.s. 0,02 * 100 000 = 2000 kr.

Registreringen görs direkt hos Lantmäteriet utan mellanhänder och du betalar då 375 kr i registreringsavgift.

Din totala kostnad för pantbrev blir 2 000 kr + 375 kr = 2 375 kr.

Tänk på att kostnaden för pantbreven är något du kan ta upp och göra avdrag för när du säljer din bostad senare i livet. Det kan minska skatten om du säljer med vinst.

Dödning av pantbrev

Den som har gamla, skriftliga pantbrev men som råkat tappa bort de kan ansöka om dödning. Det kan göras på två olika sätt beroende på vilken paragraf i lagen man åberopar. Att ansöka om dödning kostar 500 kr.

Om man efter dödning vill utfärda en ny, digital handling innebär det samma administrativa kostnad som vid uttag av nytt pantbrev, alltså 375 kr.

Ta reda på hur mycket pantbrev du har

Lantmäteriet har en digital tjänst som heter Min Fastighet. Med e-legitimation kan du logga in och se detaljerad information om din fastighet. Där finns bland annat angivit hur mycket pantbrev som du har.

» Här kan du logga in

Pantbrevets inomläge och över skorstenen

Har du stött på att någon pratar om pantbrevets ”inomläge” eller att det är ”över skorstenen”?

Om vi börjar med inomläget är det ett begrepp som används för att rangordna olika inteckningar (pantbrev). Det kan till exempel finnas pantbrev uttagna på ”400 000 kr inom 600 000 kr”.

Det innebär att pantbrevets värde är på 400 000 och att fastigheten totalt är intecknad för 600 000 kr. Det finns då ett eller flera andra pantbrev uttagna tidigare som utgör 200 000 kr.

När används inomläge?

Vid tvångsförsäljningar kommer inomläget att ligga till grund för den förmånsrätt som olika pantbrev har. Rangordningen avgör helt enkelt vilken inteckning som täcks först när fastigheten tvingats till försäljning.

Pantbrev utfärdat över skorstenen

Om det finns pantbrev som är utfärdade över fastighetens taxeringsvärde säger man att de är över skorstenen. Vid en försäljning kommer de pantbrev som har lägre inomläge att täckas först. De över skorsten hamnar lågt i prio och i vissa fall görs de om till lån eftersom det inte finns täckning i värdet.