Beräkna ränteskillnadsersättningen på bundet bolån

Kedja

Att lösa ett bundet bolån är förenat med en extra utgift som kallas för ränteskillnadsersättning. Man kan säga att det är det belopp som banken skulle ha fått betalt av dig under resten av ditt bolåns bindningstid. I takt med att räntorna har sjunkit de senaste åren är det många som sitter och grämer sig över att sitta fast i bundna bolån. I vissa fall kan det vara dubbelt så höga räntor idag jämfört med den historiskt låga rörliga räntan. Ett bundet bolån tecknas som en sorts försäkring mot stigande räntor. I vissa lägen kan dock denna försäkring förefalla vara väldigt, väldigt dyr. Det blir extra tydligt under perioder då räntan faller. Du kanske band ditt bolån för 3 år […]

Läs mer