Beräkna lagfartskostnad

Lagfart är ett dokument, en registrering, som säger vem som äger en fast egendom som till exempel en fastighet, villa, fritidshus eller en tomträtt. Att ansöka om lagfart medför en kostnad för köparen och den är indelad i två delar. Här kan du läsa om hur lagfartskostnad beräknas.

Det krävs register av lagfart för villor, bostadsrätter, fritidshus och skogsfastigheter. En lagfart söks hos Fastighetsinskrivningen (tidigare Inskrivningsmyndigheten) som är en del av Lantmäteriet. Ansökan måste inlämnas inom 3 månader efter ägarbyte. I annat fall kan nye ägaren erläggas böter enligt 20 kap 2 § jordabalken. Lantmäteriet Fastighetsinskrivning finns idag på sju olika orter i Sverige.

Lagfartskostnaden består av stämpelskatt & administrationsavgift

Kostnaden för lagfart är det du som köpare av fastigheten som ska betala och lagfartskostnaden består av två delar. Den ena är rörlig och den andra är fast.

  1. Administrativ kostnad
    Den är samma oavsett köpeskillingen (vad du köpte fastigheten för). Den används för att administrera registret och underhålla verksamheten. Den ligger idag på 825 kr.
  2. Stämpelskatt
    En rörlig kostnad och som beräknas på köpeskillingen eller taxeringsvärdet året före köpet. Idag är den satt till 1,5% av det belopp som är högst av dessa två.

Stämpelskatten är högre för juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag etc). Då ligger den på 4,25% och det högsta beloppet av köpeskilling eller taxeringsvärde används.

Om fastigheten saknar taxeringsvärde måste man skicka in ett värdeintyg som utfärdats av en sakkunnig.

Så räknas kostnad för lagfart ut

Om du köper en fastighet för 2 500 000 kr som taxerades till 1 850 000 kr förra året kommer din stämpelskatt att bli 1,5% av 2 500 000 kr, dvs 37 500 kr.

Den administrativa avgiften tillkommer och pris är just nu 825 kr.

Din totala kostnad för lagfart blir alltså 38 325 kr.

Köpeskilling2 500 000 kr
Taxeringsvärde föregående år1 850 000 kr
Stämpelskatt 1,5%37 500 kr
Administrativ kostnad825 kr
SUMMA38 325 kr

Lagfartskostnad vid gåva, arv och bodelning

Den som övertar en fastighet vid bodelning eller som arv vid dödsfall behöver inte betala någon stämpelskatt. Däremot måste man betala administrationsavgiften.

Vid gåvor kan det hända att man måste betala skatten. Det som ligger till grund för bedömning är om det följer med lån på fastigheten eller om man betalat en viss summa vid gåvan. Skatt ska betalas om det är på 85% eller mer av föregående års taxering.

Delad lagfart mellan makar

Personer som bor tillsammans i en fastighet står i de flesta fall som ägare båda två och har tagit bolånet tillsammans. Det har betydelse för de fall där man vill kunna göra maximalt avdrag för ROT eller RUT.

Avdraget beräknas per person och ägare. Om bara en av make eller maka står inskriven i lagfarten kan man bara göra avdrag på maximalt 50 000 kr. Har man delad lagfart får det göras avdrag på 50 000 x 2 = 100 000 kr.

Det är också viktigt att man står tillsammans på lagfarten i fall då ena parten till exempel blir svårt sjuk.

Skulle det vara så att man av någon anledning inte har delad lagfart kan man åtgärda det på olika sätt. Antingen genom en bodelning inom äktenskapet, ge bort fastighetsandelen (gåvobrev) eller sälja den.

Vad som är mest fördelaktigt kan skilja sig från fall till fall. Rekommenderat är att kontakta sin bank eller ett juridiskt ombud.

Länkar