Beräkna kostnad för lagfart

Lagfart är ett dokument, en registrering, som säger vem som äger en fast egendom som till exempel en fastighet. Att ansöka om lagfart medför en kostnad för ny fastighetsägare och den är indelad i två delar som du kan se hur det beräknas här.

Det krävs register av lagfart för villor, bostadsrätter, fritidshus och skogsfastigheter. En lagfart söks hos Fastighetsinskrivningen som är en del av Lantmäteriet. Ansökan måste inlämnas inom 3 månader efter ägarbyte. I annat fall kan nye ägaren erläggas böter enligt 20 kap 2 § jordabalken.

2-delad kostnad för lagfart

Kostnaden för dig som förvärvar en ny fastighet består av två delar. Dels måste du betala en fast administrationsavgift på 825 kr. Den är samma oavsett köpeskillingen (vad du köpte fastigheten för). Den används för att administrera registret och underhålla verksamheten.

Till detta kommer en rörlig kostnad som kallas för stämpelskatt. Den ligger idag på 1,5% av köpeskillingen eller taxeringsvärdet året före köpet. Beräkningen görs på det belopp som är högst. Det här är en ren skatt och går till det allmänna skattesystemet.

Räkneexempel

Om du köper en fastighet för 2 000 000 kr som taxerades till 1 500 000 kr förra året kommer din stämpelskatt att bli 1,5% av 2 000 000 kr, dvs 30 000 kr.

Den administrativa avgiften tillkommer med 875 kr.

Din totala kostnad för lagfart blir alltså 30 875 kr.