Taxeringsvärde på fastigheter, tomt och hus

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för den kommunala fastighetsavgiften. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxeringen och ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde två år tidigare.

En bebyggd fastighet består av en tomt och en byggnad. Du som äger en villa har ett taxeringsvärde som består av dels ett tomtvärde och dels ett byggnadsvärde. Skatteverket beräknar en prisnivå för olika bostadsområden utifrån de försäljningar som gjorts.

Prisnivån tillsammans med värdefaktorer för just din fastighet ligger sedan till grund för taxeringsvärdet.

Vad används en fastighets taxeringsvärde till?

Det är inte bara för fastighetsskatt som ett taxeringsvärde används för en fastighet. Det är ett underlag som används även i andra sammanhang.

  • Försäkring, ersättning vid skador på fastigheten
  • Belåning, banker kan använda värdet vid kreditbedömningar
  • Beskattning, fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Du som ska köpa en fastighet kan se taxeringsvärdet i bostadsannonsen. Du som äger en fastighet får med jämna mellanrum en fastighetsdeklaration hemskickad. I den finns detaljerad information om din fastighets värdefaktorer.

Ändrade värdefaktorer påverkar taxeringsvärdet

Om du bygger om i ditt hus eller gör förändringar av tomtens storlek ska du göra en ny fastighetsdeklaration. Ändrade värdefaktorer påverkar nämligen taxeringsvärdet och därmed också din fastighetsskatt och försäkring.

Du kan använda e-tjänsten på Skatteverkets hemsida för att lämna in en deklaration av din fastighet.