KALP-kalkyl

Banker och långivare använder oftast en KALP-kalkyl. Det står för Kvar Att Leva På och utgör en grundstomme i utvärdering av låntagares ekonomiska situation.

KALP-kalkylen visar hur mycket pengar som en låntagare eller familj har kvar att leva på efter kostnader för ränta, boende och övriga levnadskostnader som är svåra att komma ifrån (mat, transport, hygien etc).

KALPEN, som det ibland kallas i branschen, ger en bild av om du har råd att betala tillbaka ditt lån. Kalkylen kan skilja sig åt mellan banker men vi visar här nedan ett ganska vanligt upplägg.

Uppgifter i en KALP-kalkyl

För att kunna göra en kalkyl behöver du oftast veta följande:

  • Bostadens värd
  • Bolånets storlek
  • Hushållets sammanlagda bruttoinkomst
  • Familjesammansättning (antal vuxna respektive barn)
  • Driftskostnader för boendet

Beroende på familjens sammansättning kan en schablon för levnadskostnader räknas fram. Vi har kikat i Finansinspektionens räknesnurra (kan laddas ner i XLS-format här) och då är schablonkostnaderna ungefär:

1 vuxen9 300 kr
1 vuxen + 1 barn12 800 kr
1 vuxen + 2 barn16 300 kr
2 vuxna + 1 barn19 600 kr
2 vuxna + 2 barn23 100 kr
2 vuxna + 3 barn26 600 kr

Hög kalkylränta

Den bolåneränta som långivaren använder i sin kalkyl är högre än dagens låga ränta. Här kan det också skilja sig åt mellan olika banker. I Finansinspektionens snurra är det 5% efter skatt som använts för att ta höjd för framtida räntehöjningar.

I en artikel publicerad i Expressens Dina Pengar kunde vi i oktober 2018 läsa att Handelsbanken räknade med 7,5% medan de flesta använde 7%. Lägst kalkylränta visade det sig att Danske Bank hade i den undersökning som gjordes av Frida Bratt.

Lägsta-nivå för KALP

Hur mycket pengar som bör finnas kvar är det inte alla banker som vill delge. Alla kräver att det ska vara ett positivt värde, det vill säga att låntagaren har pengar kvar.

Swedbank avslöjade i tidigare nämnd artikel att de använder sig av ett belopp om 9 500 kr per månad för en ensamstående vuxen, 16 000 kr för sammanboende och 3 400 kr per hemmavarande barn.

Konsumentverket gör årligen beräkningar på rimliga kostnader för svenska hushåll. De kallar det inte för KALP utan istället är det en ”Kostnadsberäkning för rimlig levnadsnivå”. De har gjort detta sedan 1978.