Byggnadskreditiv

Att bygga ett helt nytt hus är mångas dröm. Det sägs att man ska bo i ett par olika hus först innan man vet vad man vill ha. Då är det läge att bygga nytt.

Det kostar mycket pengar att bygga ett helt nytt hus och men det kan också vara billigare än att köpa ett begagnat med stora renoveringsbehov. Det beror lite på hur mycket jobb man kan och vill göra själv eller måste ta in hjälp för. Oavsett kommer de allra flesta som bygger sitt eget hus att behöva låna pengar.

Låna pengar till husbygget

När det redan finns en befintlig bostad kan banken ställa säkerhet mot den. I början av ett husbygge finns ingenting förutom en markplätt och att låna till tomt bara är inte så vanligt. Den är visserligen värd en del, men räcker absolut inte som säkerhet för långivaren att bevilja ett bolån som täcker en eventuell villa i framtiden.

Det är då ett byggnadskreditiv kommer in i bilden. Det är ett lån man som byggherre tar för att finansiera bygget. Det kan även användas för den som gör större renoveringar eller bygger ut en befintliga bostad. En del kreditinstitut kallar lånet för byggnadslån.

Byggnadslånet funkar lite som en checkräkningskredit. Du får tillgång till en kredit att använda för att betala räkningar och fakturor under tiden bygget pågår. Det är en smidig och funktionell byggnadsfinansiering som använts av många husbyggare.

Den här typen av lån bär en något högre ränta än traditionellt bolån och kan även vara försedd med avgifter. Räntan är precis som bolånens förhandlingsbar.

Ett tips är att begära offerter på kreditivet. Uppläggningsavgiften kan variera med flera tusentals kronor mellan olika långivare. Se då också till att de specificerar eventuellt andra avgifter, som t.ex. ändringar i kreditivet.

Ett byggnadslån kan inte täcka hela kostnaden för husbygget. Du måste vara beredd att lägga en hel del själv. SEB har t.ex. krav på att byggherren skjuter till minst 20% av produktionskostnaden med egna medel.

För att kunna beviljas en kredit måste din tänkta byggnation ha beviljats bygglov och det bör finnas en bra plan för hur bygget ska ros i hamn.

Byggnadslånet omvandlas till bolån när huset är klart

När ditt hus äntligen står färdigt kommer banken att begära en husvärdering. Den skuld du då har på byggnadslånet kommer då att omvandlas till ett vanligt bolån.

En sak att tänka på är att du absolut inte måste välja samma bank för bolånet. Om du under byggnadsfasen var kund hos Swedbank kan du fritt välja en annan bank för ditt bolån.

Byggnadskreditiv steg för steg

  1. Ansöka om lånelöfte
  2. Skriva på
  3. Köpa tomt
  4. Bygga huset
  5. Begära slutvärdering

Banker som erbjuder byggnadslån

  • Swedbank
  • SEB
  • Nordea
  • Länsförsäkringar
  • Handelsbanken

SBAB erbjuder inte något byggnadskreditiv. Däremot kan man teckna bolån där för att lösa kreditivet när huset väl är färdigbyggt.