600% i skuldkvotstak för bolån – Så mycket kan du låna

Ett skuldkvotstak på 600% mot disponibel årsinkomst är föreslaget

Under de senaste åren har det debatterats mycket kring att vi svenskar är för högt belånade. Flera lagändringar har genomförts för att försöka minska skuldsättningen. Bland de senaste förslagen finns att det borde införas ett skuldkvotstak för bolån. Ett sådant tak innebär att man får en starkare koppling mellan låntagarens inkomst och storleken på bolånet. Idag finns regler som styr belåningen i förhållande till bostadens värde. Ett bolån får inte läggas upp med belopp som överstiger 85% av marknadsvärdet. Att införa ytterligare begränsningar i låneutrymmet har både för- och nackdelar för låntagaren, banken och landets ekonomi i stort. Därför är detta fortfarande något som är ute på remiss och utreds vidare. Skuldkvotstak på 600% Finansinspektionen har haft på sitt bord […]

Läs mer