Skuldkvotstak – Så mycket får du låna till bostad

Ett skuldkvotstak på 600% mot disponibel årsinkomst är föreslaget

Under de senaste åren har det pratats och skrivits mycket om att vi svenskar är för högt belånade idag. Flera lagändringar har genomförts för att försöka minska skuldsättningen. Ett sätt att göra det är genom att tillämpa ett skuldkvotstak för bolån. Ett skuldkvotstak, eller också kallat skuldsättningsgrad, ger en starkare koppling mellan låntagarens inkomst och storleken på bolånet. Det finns regler som styr belåningen i förhållande till bostadens värde och kan kallas för bolånetak. Det taket säger att bolån får inte överstiga 85% av marknadsvärdet. Att tillämpa ytterligare begränsningar i låneutrymmet har både för- och nackdelar för låntagaren, banken och landets ekonomi i stort. Banker använder skuldkvotstak Flera banker har infört skuldkvotstak för låntagarna. Det är lite olika vilken nivå […]

Läs mer