Så kan du räkna ut ränta på bolån

Kostnaden för att låna pengar kallas för ränta. Den anges som en procentsats vanligen som årsränta men kan enkelt räknas om till exakta antal kronor och ören. För att räkna ut ränta på bolån behöver man bara veta räntesatsen och lånesumman.

Beräkning av bolåneräntan

För att visa på ett exempel har vi valt ett bolån på 2 000 000 kr, vilket inte är ett helt ovanligt lånebelopp idag hos bostadsägare i Sverige.

Procent (%) är ett ord som kommer från latin och betyder ”för varje hundrade” eller i enklare ord, hundradel.

Om listräntan är 1,97% är det årsbelopp i ränta man ska betala blir då:

2 000 000 x 1,97
100

= 39 400 kr

Om man omvänt vet vilken årskostnad för lånet man har och vill räkna ut räntesatsen delar man kostnaden med totala låneskulden.

39 400
——————————- x 100
2 000 000
= 1,97%

Skatteavdrag för utgiftsräntor

I Sverige får man göra avdrag för räntor man har betalat under årets gång. Just nu ligger avdraget på 30%. Avdraget görs på den årliga deklarationen och för de allra flesta finns det med automatiskt. Pengarna kommer sen utbetalt i form av skatteåterbäring.

Avdraget görs endast på räntenettot. Med det menas att om du samtidigt har inkomst av ränta eller kapital i form av utdelning på fonder/aktier görs avdrag endast på mellanskillnaden.

Låt säga att du har 100 000 kr på ett bankkonto med 0,6% i ränta. Du får då 31/12 utbetalt 600 kr i sparränta. Samtidigt kanske du under året fick aktieutdelning i de Telia-aktier du äger. Låt säga att det uppgick till 450 kr. Totalt har du då fått inkomst av kapital till en summa av 1050 kr.

Underlaget för beräkning av skatteavdraget blir då 39 400 – 1 050 kr = 38 350 kr.

Ditt skatteavdrag på bolånet blir då:

38 350 x 30
100

= 11 505 kr

Din summerade räntekostnad för boendet blir då endast 39 400 – 11 505 kr = 27 895 kr. Omräknat till boränta per månad blir det 2 324 kr. Prova nu att räkna ut ränta på bolån som du har eller funderar på att ta.

Källor