Nya amorteringskrav på bolån till sommaren

Nu har de amorteringskrav som diskuterats under en längre tid klubbats av riksdagens finansutskott. Lagen ska börja gälla från och med 1 maj och börjar påverka låntagare den 1:a juni. Det är datumet då Finansinspektionen kan ställa krav på banker och bolånetagare att den nya lagen följs.

Alla partier var överens om att lagförslaget om amorteringskraven på bolån är bra för att tvinga fram en sund och robust amorteringskultur. I grunden ska alla nya bolån som överstiger 50 procent amorteras på.

På bolån som överstiger 70% av bostadens värde ska man amortera minst 2% per år. När bolånet uppgår till mellan 50-70% av bostadsvärdet är kravet på amortering 1% av bolånet per år. Dessa krav gäller bara nya bolån och påverkar inte befintliga lån.

Undantag för amorteringskrav

Antalet bostäder i Sverige anses vara för lågt. I den nya lagen har man därför undantagit amorteringskrav för nyproducerade bostäder de närmaste 5 åren. Med det hoppas man att nyproduktionen ska stimuleras.

De slutgiltiga föreskrifterna är inte exakt formulerade ännu. Det är upp till Finansinspektionen att utforma de slutgiltiga kraven. Det kan innebär att även jord- och skogsbruksfastigheter ges undantag från amortering, något som regeringen skrivit i en tidigare proposition.

Fler åtgärder för att minska svenskarnas skuldsättning

Amorteringskravet anses av många bara vara ett första steg för att få ner svenska hushålls skuldsättning. Det diskuteras redan ytterligare förslag som skuldkvotstak, sänkt ränteavdrag och en översyn av reavinstskatten vid försäljning av bostäder.

Sänkt ränteavdrag är något som flera politiska partier har lyft fram som lämplig åtgärd. Idag får man dra av 30% av ränteutgifter efter kvittning mot ränteinkomster upp till som mest 100 000 kr per år.

Med dagens ränteläge kan alla som har ett bolån på ca 5,5 miljoner kronor till en ränta på 1,8% göra maximalt avdrag. Vid ränteutgifter på över 100 000 kr per år sjunker avdragsrätten till 21%.